РИБОЛОВ - ЛОВ - КАЯК - ОРНИТОЛОГИЯ

Ловът
Лoвът в райна е на територията на две дивечовъдни станции.
ДДС „Тополовград” стопанисва 25 300 ха горска площ в хълмистата Сакар планина и по долината на река Тунджа.Теренът е леснодостъпен Природоклиматичните условия благоприятстват развитието на благородния елен и дивата свиня. Благородният елен е внесен в Сакар планина от елитните развъдни стопанства “Шерба” и “Паламара”.Чакалът и лисицата са разпространени по цялата територия на станцията и са най-характерните представители на хищниците.

ДДС “Тунджа” се намира в Тунджанската хълмиста област, върху площ от 22 263 ха. Преобладаващата част от местността е предимно равнинно-хълмиста с гори предимно от черен бор по разклоненията на Стара планина и от цер, благун и космат дъб, върху заоблените била на Странджа. Най-високата надморска височина е връх “Градище” - 600 м.н.в., а най-ниската 105 м.н.в. През района тече една от най-големите реки в България - Тунджа. Дивечовъдна станция “Тунджа” осигурява интересен лов на елен лопатар, сърна, дива свиня, чакали и лисица. Сред пернатите най-интересен е колхидският фазан. Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен

сезон са от благороден елен – 11,5 кг; елен лопатар – 5,5 кг и от дива свиня – 25,15 см.

[Начало] [Капацитет] [Цени] [Туризъм] [Хоби] [Местонахождение] [Контакт]

Copyright © 2009 Tourist Complex "House Tundja" All rights reserved.
Рекламно студио ЗИГ-ЗАГ