РИБОЛОВ - ЛОВ - КАЯК - ОРНИТОЛОГИЯ

Риболовът
Съществуват великолепни възможности за спортен риболов. Река Тунджа извира от централните части на Стара планина. Тя е най-големия приток на р. Марица, с водосборен басейн около 7 880 кв. км. Пълноводна през пролетта, когато се топят снеговете в планините и маловодна през лятото, когато водите и се използват за напояване, през цялата година е подходяща за риболов.

Река Тунджа, реката заради която станах мухар!
Ако трябва с една дума да се характеризира мухарският риболов, тя ще е изкуство. Също толкова древно и интересно като японските бойни изкуства. Макар и да нямат много общо помежду си и двете учат на уважение към природата и към противника, и не само. Мухарския риболов не значи само да уловиш дадена риба, няма лошо в това естествено. Той обединява доста повече неща, като например интерес към природата и особено към тази „живееща” в реките и езерата, удоволствието да вържеш муха и след това да я изпробваш,

майсторстовото да я поднесеш като на сребърен поднос на рибите, че да не могат да и откажат... и още много, много други неща!
Възможен улов на р. Тунджа
Бабушка, Бяла мряна, Бяла риба, Каракуда, Костур, Лин (Каленик), Морунаш, Платика, Распер, Речен кефал (Клен),  Скобар,  Сом,  Уклей, Червеноперка, Черна мряна, Шаран, Щука. Освен на реката, приятни и успешни места за риболов са множеството малки язовири в региона.

[Начало] [Капацитет] [Цени] [Туризъм] [Хоби] [Местонахождение] [Контакт]

Copyright © 2009 Tourist Complex "House Tundja" All rights reserved.
Рекламно студио ЗИГ-ЗАГ